Login: E-mail  Password  Remember me Forgot password »
public: TrueSubmitted bywww.Get2Press.dk d. 9 may 2017 « Back to frontpage
Stor internasjonal loskonferanse i Bergen 10. til 12. mai
10 til 12. mai arrangeres internasjonalt møte i den europeiske sammenslutningen for loser, European Maritime Pilots Association. (EMPA) Møtet er det 51. i rekken og over 150 deltakere fra 25 land vil delta.
Loser har ett hovedmål med sine oppdrag, nemlig å forebygge ulykker til sjøs. Ett av hovedtemaene for møtet er hvordan kan teknologi bidra til bedre navigasjon og losing. De vil også diskutere risikostyring og hvordan styring av ressursene og kommunikasjon med mannskapet på broa stadig kan forbedres. I løpet av det tre dager lange møtet vil foredragsholdere fra både akademia og næringsliv fra mange land bidra med sin fagkunnskap og erfaring. Statssekretær Reynir Jóhannesson i Samferdselsdepartementet åpner møtet onsdag kl 09. Den sittende presidenten for EMPA er en norsk los, Stein Inge Dahn. Presidenten for det internasjonale lossammenslutningen, kystdirektøren, losdirektør er også til stede og vil holde sine innlegg.
Møtet arrangeres hvert andre år i land tilsluttet EMPA. Sist gang møtet ble arrangert på norsk jord, var i 1981.
Møtet arrangeres på Radisson Blu hotel Bryggen i Bergen.

I Norge er det rundt 270 loser. Lostjenesten, som opereres hele døgnet, hele året, er organisert under Kystverket.
Further information
Norsk Losforbund Norsk Losforbund
Johannes Sivertsen
Telephone: 95819035
www.norsklos.no
johannes.sivertsen@kystverket.no johannes.sivertsen@kystverket.no
Print press release Print
Send press release Send press release
Download as word file Download as word file
More press releases More press releases